| Tisk |

Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace (dále jen pořadatel) vypisuje pro zájemce z řad žáků 5. a 9. tříd ZŠ kurzy „Přijímací zkoušky nanečisto“ z českého jazyka a z matematiky, a to za těchto všeobecných podmínek:

  1. Na každý kurz musí být provedena rezervace na webu pořadatele. Rezervaci provádí zákonný zástupce žáka. Jiný způsob rezervace není přípustný.
  2. Pokud není na kurzu již volné místo, může se zájemce zapsat na čekací listinu. V případě uvolnění místa nebo rozšíření kapacity kurzu (popř. vypsání dalšího termínu) bude účast přednostně nabídnuta zájemcům na čekací listině.
  3. Po rezervaci budou na zadanou e-mailovou adresu zaslány důležité informace a v příloze pozvánka na kurz. Účastník si přinese na kurz pozvánku s sebou.
  4. Kurzy jsou zpoplatněny. Účastník zaplatí kurzovné v požadované výši na místě.
  5. Zákonný zástupce účastníka souhlasí se zpracováním zadaných údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí straně, slouží pouze pro potřebu pořadatele. Po skončení kurzů budou tyto údaje vymazány.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v těchto případech: a) opakovaná rezervace na tentýž kurz, b) zadání neúplných nebo chybných údajů, c) nedodržení těchto podmínek.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo u kurzu změnit tutora nebo termín kurzu. Ve druhém případě budou účastníci informováni zadaným e-mailem.
  8. Účastník se zavazuje elektronicky zrušit svou rezervaci, pokud se na kurz nebude moci dostavit.

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.