pátek, 03 červen 2022 07:28

BADATELSKÝ KURZ Doporučený

Napsal(a)
Finanční gramotnost Finanční gramotnost

Tým A1

Náš Badatelský kurz započal v pondělí. Po rozdělení do skupin jsme se každý vydali svou badatelskou cestou. Ta naše vedla v ono slunečné pondělní ráno do laboratoře fyziky, kde jsme určovali měrnou tepelnou kapacitu pevné látky za pomoci směšovacího kalorimetru. Celý pokus jsme dokumentovali za pomoci naší nejvýkonnější techniky. Vše probíhalo bez sebemenších problémů a naláda v týmu byla tomu odpovídající.

V úterý nás čekalo menší zpestření, neboť jsme vyrazili bádat do plzeňské Techmanie, kde na nás čekaly různorodé pokusy, aktivity a další zajímavé činnosti. Naše bádání ve čtvrtém největším městě naší republiky trvalo necelých 5 hodin a za tu dobu každý z nás poznal, objevil a vyzkoušel si pestrou škálu různých experimentů. Po návratu domů jsme zregenerovali a následoval třetí den, během něhož se náš Badatelský kurz přehoupl do své druhé poloviny.

Opět jsme se vrátili do školy, kde jsme ve spolupráci s finančním poradcem p. Saisem zlepšovali naši finanční gramotnost. Nejprve nás čekala hra, ve které jsme zastávali  pozici rodiny, pracovali s rodinným rozpočtem, financemi a nečekanými výdaji. Následoval čas, kdy jsme finančnímu poradci, kterému tímto za naši skupinu chci vřele poděkovat, kladli různé otázky, které by se nás a našich financí mohly v budoucnu týkat.

Ve čtvrtek, který byl předposledním dnem, jsme se přesunuli do učebny výpočetní techniky. V průběhu dne jsme navrhovali 3D objekty pomocí webové stránky Tinkercad a následně je tiskli v moderních školních 3D tiskárnách. Podařilo se nám vytisknout například Lego kostičku či stromeček. Na závěr dne jsme si každý vytvořili design vlastního domu.

Během závěrečného dne, tedy v pátek, jsme se všechny skupiny opět sešly v jedné třídě. Nejprve jsme zhodnotili celý týden, odprezentovali naše 3D objekty a na závěr jsme se všichni podělili o videa, které jsme v průběhu týdne vytvořili. 

Karel Kýček, Martin Ščislák, Ondra Šejstal, Adéla Svobodová, Lucie Scholzová

Tým A2

Tento týden absolvovaly třídy 2.A a SEXTA badatelský kurz. První den jsme se rozdělili do skupin. Naše skupina sestávala z členů: Matěj Hora, Matěj Maštalířský, Michal Škoudlil a Tomáš Seifert. Později se k nám připojila také Ája Špirochová. Naším prvním úkolem bylo (z oblasti fyziky) určit teplotu tělesa nepřímou metodou, užitím směšovacího kalorimetru. Nejdříve jsme dumali a promýšleli nápady. Talentovaný režisér Matěj Hora udal pokyny, ujal se své klapky a rázem jsme se dali do práce. Návrhů na úvod bylo spousty, ale zvítězil ten, který najdete v našem videu. Často se záběr nepovedl ať už kvůli okolním ruchům či našemu velice zvláštnímu smyslu pro humor. Hodně jsme se nasmáli. Ale to k tomu vlastně patří, bez smíchu by to přece nikoho nebavilo.
Dále jsme řešili rovnice a výpočty. Nebylo moc nad čím se pozastavit, dali jsme hlavy dohromady a výsledky byly rázem na světě. Jsme asi rození fyzikové.
Poté došlo na stříhání videa. Vybrat správné efekty a podkresovou hudbu nebyl problém. Společné znalosti všech členů týmu pomohli dílu ke spatření světla světa.

Druhý den jsme navštívili Techmanii v Plzni. Týmy měli za úkol dokumentovat atrakce a poznatku ke svému předem určenému tématu. Avšak úkolem našeho týmu byla snaha odchytávat ostatní spolužáky v akci. Nejprve jsme si tedy prohlédli terén a pak už jsme jen vyčkávali na příležitost. Nejlepší záběry zachytil Matěj Maštalířský, který uměl správně využít příležitostí. Následně jsme se zastavili na oběd v místní jídelně. Poslední minuty jsme zasvětili menšímu turnaji ve vzdušném hokeji. Mise naší skupiny byla z velké části úspěšná.

Se třetím dnem přišlo na řadu téma "Finanční gramotnost". Nejdříve finanční poradce Libor Sais proklepl naše znalosti několika otázkami. Poté jsme si zahráli deskovku Finanční svoboda, kde jsme se naučili jak pracovat s dluhy a investicemi, jak peníze množit a nezkrachovat. S nejlepším výsledkem dopadl Tomáš Seifert a Michal Škoudlil, kteří se dokázali z 700 000 díky akciím vyšplhat na 2,2 miliardy. Po dohrání hry jsme se mohli ptát na otázky, na které nám pan Sais odpovídal. Ujasnil nám naše názory, za což mu tímto děkujeme.

Den čtvrtý se nesl v duchu 3D tisku. Hlavní role se ujal Michal Škoudlil a Matěj Maštalířský. V aplikaci Tinkercad jsme dostali za úkol nejprve vytisknout trojboký jehlan "Toblerone". Dále jsme vytvořili lego kostičku, která měla pasovat do kostičky týmu A1. Po menších úpravách se nám to povedlo. Poté každý člen týmu vytvořil model stromku, jako nejlepší model hodný výtisku byl od Michala Škoudlila. Následně jsme společně s týmem A1 vytvořili polokoule se zámkem, které po spojení držely pospolu. Řekl bych, že se ve světě neztratíme.

Badatelský kurz jsme si všichni užili a hodně jsme se nasmáli. Děkujeme učitelům za jejich trpělivost a obětavost.

Matěj Hora, Matěj Maštalířský, Tomáš Seifert, Michal Škoudlil, Andrea Špirochová

Ukázky 

Ukázka 3D tisku

Číst 425 krát Naposledy změněno neděle, 05 červen 2022 08:51

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA