Mgr. Zdeněk Kóňa

neděle, 08 květen 2022 10:08

Nahlédnutí do vojenské historie

Přednáškou z vojenské historie v podání Mgr. Jiřího Šlajsny  se v pátek 6. května završil cyklus historických témat, kterými si naši sekundáni a terciáni během školního roku díky spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě mohli projít. Tentokrát se naši studenti pod dohledem zkušeného odborníka pokusili sestavit uniformy náležející různým armádám ze třech odlišných staletí. Aktivita byla doplněna zajímavými komentáři a ukázkami předmětů, které náležely k výstroji vojáků dobových armád.

V průběhu 6. a 7. dubna se třídy tercie a sekunda vypravily na návštěvu Oblastního muzea a galerie v Mostě. Tentokrát je čekal opravdu netradiční program. Žáci těchto tříd nepřišli do muzea jako obvyklí návštěvníci. Zavítali do prostor, kam se běžný návštěvník většinou nevypraví. Díky vstřícnosti zaměstnanců muzea se blíže seznámili s prací muzejního knihovníka, restaurátora, entomologa, ornitologa, kurátora. Zjistili rozdíly mezi výstavou a expozicí. Tato návštěva byla zajisté pro mnohé inspirací a zdrojem zajímavých informací.

Ve středu 23. 3. se vybraní žáci prvního stupně gymnázia alespoň na jedno dopoledne vrátili do historie našeho regionu v době 2. světové války. Jejich cílem se stalo zmapování osudů vybraných posádek sestřelených amerických bombardérů nad územím Litvínovska z let 1944 a 1945. Potřebné zdroje informací žáci nalezli v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě. Na závěr prostudovali maketu jednoho z německých protiletadlových děl.

Ve středu 2. 3. 2022 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Stejně jako loni tak i letos proběhla soutěž v online formě. Naši studenti si vedli opravdu znamenitě, jelikož jsme postoupili do kraje ve všech kategoriích. Kategorii B jsme dokonce naprosto ovládli a obsadili všechna 3 postupová místa! Všem účastníkům moc děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia a postupujícím přejeme hodně znalostí a štěstí do kola krajského.

Výsledky okresního kola:

kategorie A – 6. třída

3. Kristian Kališko - postup

5. Matyáš Končel

10. Tomáš Malíček

kategorie B – 7. třída

1.David Fleischmann – postup

2. Anna Johanová – postup

3. Lucie Kubášová – postup

kategorie C – 8.- 9. třída

1.Samuel Koláček – postup

7. Kristian Vagaši

14. Adéla Dundrová

kategorie D – Střední školy

3. Tereza Posuchová - postup

4. Eliška Šlégelová

5. Lukáš Bolech

 

Mgr. Vadim Všetula

pátek, 11 březen 2022 13:59

Den s židovskou kulturou a historií

Židovské muzeum v Praze, Staronová synagoga, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov. To byly 9. března v dopoledních hodinách cíle exkurze téměř pěti desítek studentů naší školy. Celý program zahájila podnětná přednáška v sálech Židovského muzea v Praze, která představila židovský národ v dějinném kontextu, vysvětlila základní pojmy judaismu a přiblížila významné události života Židů a svátky židovského roku. Přednáška byla doplněna ukázkami judaik, předmětů náležejících k židovské tradici. Poté následovala prohlídka výše zmíněné Staronové synagogy, Klausové synagogy a také Starého židovského hřbitova. Kromě mnoha zajímavých informací mohli vybraní žáci kvinty, sexty, septimy, oktávy, 1. A, 2. A, 4. A vstřebávat působivou atmosféru těchto téměř tajuplných míst.

Více na https://www.facebook.com/gtgmlitvinov/

Dne 7. března 2022 v dopoledních hodinách proběhla před budovou naší školy vzpomínková akce k výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Ředitel Gymnázia T. G. Masaryka promluvil o významu osobnosti našeho prvního prezidenta nejen pro historii našeho státu, ale i pro naši současnost. Vzpomínkové akce se zúčastnili zástupci České obce sokolské a také zástupci studentů naší školy.

pátek, 04 únor 2022 08:15

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Během ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Ve třídách prima a sekunda se zúčastnily celé třídní kolektivy. Naopak kategorie C (tercie – kvarta) a kategorie D ( střední škola) byla na bázi dobrovolnosti.

Postupující do okresního kola

Kategorie A – prima

Kristián Kališko, Tomáš Malíček a Matyáš Končel, který dosáhl ve znalostním testu neuvěřitelný maximální počet bodů, dokoce i u témat, která nebyla na hodinách ještě probírána.

Kategorie B – sekunda

Anna Johanová, David Fleischmann a Lucie Kubášová, které chyběl do maximálního bodového zisku jen jediný bod.

Kategorie C – tercie až kvarta

Vítězem se dle předpokladů stal Samuel Koláček  (KVA) – vítěz okresního kola z roku 2019/20 a bronzový z loňského ročníku. Jeho doplní Kristián Vagaši (TER) – loňský postupující do kraje a Adéla Dundrová z kvarty.

Kategorie D – střední školy

V elitní kategorii proběhlo školní kolo ve všech možných testech – Test znalostí, Práce s atlasem a Praktická část. Nejúspěšnějším řešitelem se stala loňská vítězka okresního kola Tereza Posuchová z OKT, která ale svedla velmi vyrovnaný boj s Eliškou Šlégelovou ze stejné třídy. Trojici postupujících doplní další oktaván Lukáš Bolech.

Každý účastník školního kola se může zúčastnit doprovodné mapové soutěže. Loni jsme zaslali velký počet mapových děl a slavili i úspěch. Ve své kategorii obsadila Stephanie Buck 3. místo za mapu Domácnosti, které vlastní v USA psa.

propozice mapové soutěže: https://zemepisnaolympiada.cz/mapova-soutez.phtml

Všem postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí a skvělé znalosti. Okresní kolo proběhne online formou 2. 3. 2022 v učebně VT na půdě našeho gymnázia.

Mgr. Vadim Všetula

čtvrtek, 20 leden 2022 20:18

Den otevřených dveří již podruhé

V probíhajícím školním roce se konal již druhý den otevřených dveří. V úterý 18. 1. od 16:00 do 18:00 byla škola otevřena všem zájemcům o studium.

Více na https://www.facebook.com/gtgmlitvinov/

Našim sekundánům se podařilo výrazně uspět v celostátním měřítku ve znalostech a dovednostech z českého jazyka a z matematiky. Podrobněji viz příloha.

 

Zdeněk Kóňa

čtvrtek, 23 prosinec 2021 17:35

Astronomická olympiáda - školní kolo

Astronomická olympiáda – školní kolo, výsledky

Počátkem prosince jsme po roční odmlce opět zorganizovali školní kolo Astronomické olympiády. Jedná se o nelehkou znalostní soutěž. Takže nás moc těší, že většina účastníků splnila požadovaný bodový limit a postoupila do krajského kola. Zadání školního kola bylo pro všechny účastníky v ČR stejné. Díky tomu se výsledky žáků ze školního kola daly porovnat na krajské i celostátní úrovni. Výsledky byly zveřejněny jen v percentilech, podle kterých se vysoko umístili Adéla Dundrová z KVA a Tobijáš Vitoušek z TER. Mezi nejlepší řešitele Ústeckého kraje se ve své kategorii zařadila Stella Krejcarová z PRI. Všem moc gratulujeme a přejeme štěstí do krajského kola.

Za organizátory Mgr. Vadim Všetula

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA