Mgr. Zdeněk Kóňa

středa, 17 listopad 2021 18:54

Slavnosti gymnázia

Páteční večer 5. listopadu v Citadele byl zasvěcen tradičním Slavnostem gymnázia. Opět se setkali absolventi, současní žáci i vyučující. K příjemnému průběhu večera jistě přispělo vystoupení žáků školy i celovečerní vystoupení hudební skupiny MANE.

úterý, 16 listopad 2021 20:25

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 11. listopadu od 16:00 měli v rámci dne otevřených dveří zájemci o studium, ale i jejich rodiče možnost navštívit Gymnázium T. G. Masaryka. Mohli si prohlédnout školu, pohovořit se žáky a se všemi pedagogy, kteří prezentovali vyučované předměty, nebo si vyzkoušet některé z připravených úkolů.

úterý, 09 listopad 2021 13:14

Halloween

Halloween z pohledu jedné sekundánky

Dne 26. 10. se v odpoledních hodinách uskutečnil v budově školy námi dosud nezažitý halloween, který byl určen pro primu a sekundu. Organizace se ujali žáci starších ročníků. Ve škole panovala děsivá atmosféra a my jsme se snažili uspět v připravených úkolech. V nich jsme jako třída zvítězili především díky našim zdatným angličtinářům. Primáni však měli zdravé nasazení a obě dvě třídy si to moc užily.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci.

L. Kubášová, sekunda

Více na https://www.facebook.com/gtgmlitvinov/

 

pondělí, 18 říjen 2021 16:38

Přírodovědný výjezd TERCIE

  V pondělí 4. 10. jsme bezpečně dorazili na Lesnou a zahájili předem připravený program.

  Pomocí GPS přístrojů jsme hledali stanovené body, ke kterým byly připojené otázky o Lesné a jejím okolí. Po obědě nám byly půjčeny detektory kovu s rýčem a mapou, s těmito pomůckami jsme se pokoušeli najít ztracený majetek lidí, kteří zde dříve žili.

   V úterý jsme si řekli něco o meteorologii a vodě. Poté jsme se s kelímkem a síťkou vydali k místnímu rybníku. Nálezy z rybníka jsme následně pozorovali pod mikroskopem.

   Ve středu jsme navštívili přehradu Fláje. Přehradu jsme měli možnost prohlédnout si zvenku i zevnitř. Dozvěděli jsme se toho mnoho o stavbě a měření přehrady.

   Exkurzi jsme ukončili návštěvou Zooparku v Chomutově, kde jsme měli za úkol vyplnit pracovní list.

 

Barbora Mikešová

úterý, 05 říjen 2021 15:30

Výjezd třídy SEKUNDA

Ode dne 29. 9. do 1. 10. se třída sekunda vydala na výjezd na Horu Svaté Kateřiny. Výjezd probíhal v příjemné atmosféře. Žáci se snažili uspět v jednotlivých výzvách, za které získávali body do celovýjezdové soutěže. Vyrazili také na několik výletů. Navštívili Novoveské muzeum a Mikulášskou štolu v blízkosti Hory Svaté Kateřiny. Jeden ze dnů si dokonce zpříjemnili akcí školního parlamentu, podnikli teplákový den.

Všichni žáci si výjezd užili a těší se na další podobné akce.

L. Kubášová

Gymnázium T. G. Masaryka ve dnech 22. a 23. září 2021 hostilo zahraniční delegaci v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+. Projekt bude probíhat dva roky a je zaměřen na vzdělávání dospělých v oblasti digitálních dovedností.

Do Litvínova tak zavítali účastníci programu z Finska, Portugalska či Turecka. On-line se připojili i kolegové z Makedonie. Kromě návštěvy školy hosté jednali v prostorách zámku Valdštejnů. Návštěvníci si také prohlédli město a byl pro ně uspořádán turnaj v bowlingu.

Více na https://www.facebook.com/gtgmlitvinov/

úterý, 14 září 2021 20:50

Uctění památky T. G. Masaryka

Dne 14. 9. od 9.45 v prostoru před budovou naší školy proběhlo slavnostní setkání k uctění památky T. G. Masaryka. Za účasti členů Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské, vedení města Litvínova a zástupců z řad studentů připomněl ředitel Gymnázia T. G. Masaryka význam osobnosti našeho prvního prezidenta pro současnou dobu. Setkání při příležitosti 84. výročí úmrtí T. G. Masaryka bylo ukončeno slavnostním položením květin k bustě zakladatele našeho státu.

1. 9. byli v 10. 00 na školním hřišti přivítáni studenti, rodiče i zaměstnanci školy. Během slavnostního zahájení školního roku ředitel školy ve svém projevu mimo jiné zmínil několik zásadních novinek, které školu čekají, a všem přítomným popřál pevné zdraví a úspěšné zvládnutí právě zahájeného školního roku 2021/2022.

Dne 25. 5. se PRIMA vypravila do Archeologického skanzenu v Březně u Loun.

První část programu probíhala uvnitř neolitického dlouhého domu. Vstupní aktivitou bylo povídání o pravěkých rituálech a v souvislosti s tím i společné bubnování s využitím různých druhů bubnů a perkusních nástrojů. Následující program seznámil žáky s mletím mouky na kamenných zrnotěrkách. Žáci si tak během programu mohli upéct placky z vlastnoručně umleté mouky. Následně měl každý možnost vyrobit si unikátní suvenýr – stačilo pomocí pravěké vrtačky provrtat připravený kamenný plátek, zbrousit ho a provléknout lýkový provázek.

Během výkladu, který vhodně doplnil praktickou část exkurze, se žáci dozvěděli zajímavé informace o různých typech obydlí, o hospodářských stavbách ze 4. tisíciletí před naším letopočtem, o hospodářských stavbách ze 6. a 9. století n. l. a o způsobu života slovanského sídliště z 9. století.

pondělí, 28 září 2020 19:37

PRIMA se měla prima

 21. 9. až 23. 9. se uskutečnil adaptační výjezd třídy PRIMA na Horu Svaté Kateřiny. Výjezdu se zúčastnili všichni žáci (27), třídní učitel (Mgr. Zdeněk Kóňa) a pedagogický doprovod (Mgr. Vadim Všetula). Díky velmi pěknému počasí mohli žáci absolvovat sportovní aktivity (míčové hry, přeskoky přes lano, dovednostní hry), pěší túry propojené s vlastivědně zaměřenými úkoly, astronomické pozorování a vůbec aktivity zaměřené na budování třídního kolektivu. Ve čtvrtek dopoledne byl pak celý program uzavřen závěrečným hodnocením a také vyhlášením výsledků bodovací soutěže, která probíhala po celou dobu výjezdu.

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA