Úvazky 2022/2023

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení: čtyřletý cyklus (pdf, 38 kB), osmiletý cyklus (pdf, 36 kB).

ISIC pro nové žáky primy a 1.A (šk. r. 2022/23)

V případě zájmu o pořízení karty ISIC učiňte tyto kroky: 
 • na webu školy v sekci Škola - Dokumenty ke stažení - ISIC otevřete a přečtěte soubor ISIC – průvodní dopis žákům/rodičům
 • na email eslerova(a)gtgm(.)cz zašlete fotografii žáka ve formátu jpg
 • na email eslerova(a)gtgm(.)cz zašlete vyplněnou žádost o ISIC kartu (stáhněte z webu, viz odkaz)
 • uhraďte částku 350 Kč na účet školy 3403990217/0100, do zprávy pro příjemce uveďte: ISIC - jméno a příjmení žáka
 • vše musí proběhnout nejpozději do 30. 6. 2022 
 • žádosti a fotografie odešle škola hromadně po uhrazení poplatku
 • během srpna 2022 budou karty k dispozici v sekretariátu školy, informace o termínu vyzvednutí bude zveřejněna na webu školy 

Nová tělocvična a výdejna jídla

Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. Naše škola tak získá moderní a rozměrově odpovídající tělocvičnu, a také školní výdejnu jídel, i odpočinkovou zónu pro žáky. Předpokládaný termín zkušeního provozu od června 2022.

Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny.  Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. Vizualizace budoucí přístavby sousední Sokolovny. 

Neváhejte a přijďte mezi nás!

Za pár dní si žáci z rukou svých třídních učitelů převezmou pololetní vysvědčení – mezi nimi i ti z pátých a devátých tříd. Stále nevíte, zda změnit školu (páťáci), anebo kam se vrtnout po ukončené povinné devítileté docházce?

Zkuste naši školu! Proč?

Protože ve zprávě České školní inspekce z prosince 2021 mimo jiné stojí:

 • kvalitní příprava žáků na maturitní zkoušku – efektivitu přípravy dokládá 100% úspěšnost v posledních dvou sledovaných letech
 • přínosná spolupráce s Českou televizí – žáci školy se v rámci projektu ČT edu stali tvůrci učebních materiálů (projekt probíhá i letos za naší účasti)
 • materiálně technické podmínky pro vzdělávání jsou na velmi dobré úrovni
 • rozsáhlá nabídka volitelných předmětů (ve školním roce 2021/2022 jich funguje 19)
 • nadstandardní nabídka vyučovaných hodin jazyků (vedle anglického a německého jazyka také francouzština, ruština a španělština)
 • pravidelná laboratorní cvičení
 • pozitivní učební atmosféra založená na vzájemném respektu a důvěře
 • velmi dobrá odborná úroveň
 • škole se daří identifikovat individuální potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných
 • škola systematicky realizuje šetření školního klimatu a diagnostiku tříd
 • žáci se zapojují do charitativních sbírek, a jsou tak vedeni k dobročinnosti

Nejsme bez chyb, ale pracujeme na jejich odstranění.

Nemáme malé nároky, ale zvládnout se dají!

Nabízíme skoro rodinné prostředí, kde žák není kus, ale konkrétní příběh.

Plakát ke stažení (pdf, 615 kB)

ISIC karta pro naše žáky

Více informací naleznete v Žák → ISIC karta.

CO NÁS ČEKÁ

» pá 01.07.2022st 31.08.2022  Hlavní prázdniny