Klub přátel gymnázia

Výbor KPG

Předseda: MUDr. Petr Myšák, MBA

Místopředseda: Mgr. Jan Novák, Ing. Petr Hellmich

Hospodář: Lenka Janatová

Členové: MUDr. Kateřina Javorková, Mgr. Helena Zemánková – Týřová, Ing. Michal Pressl

Působnost KPG

Klub přátel gymnázia je občanské sdružení zřízené za účelem podpory činnosti Gymnázia TGM. Sdružení hájí zájmy rodičů a žáků školy. Je občanským sdružením, nezávislým na politických stranách a hnutích. Jeho jménem jedná předseda nebo pověřený člen klubu. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která se koná začátkem každého školního roku. Klub hospodaří s financemi, které pocházejí z členských příspěvků, darů a výtěžků různých klubem pořádaných akcí. Klub podporuje zájmovou činnost studentů, talentované studenty při jejich účasti na soutěžích a soustředěních, podporuje školu v oblasti materiální, spolufinancuje pravidelné školní akce, zejména lyžařské a turistické kurzy a individuálně podporuje sociálně slabší studenty tím, že jim přispívá na školou pořádané akce. Klub pořádá osvětové, kulturní a společenské akce.

Dle stanov klubu do jeho poslání spadá:
  • podpora zájmové činnosti studentů
  • podpora talentovaných studentů
  • materiální podpora školy při její účasti na soutěžích, soustředěních
  • podpora pořádání speciálních kurzů pro studenty
  • pořádní osvětových, kulturních a společenských akcí
  • provozování hospodářské činnosti související s posláním klubu

Členství v klubu je dobrovolné a rozlišuje se na členství rodičů studentů a členství ostatních osob.