Informace pro žáky

Vážení žáci,

plně si uvědomujeme, že současná situace je pro vás stále velmi nepříjemná.

Proto jsme připraveni podat vám pomocnou ruku. Počínaje touto chvílí nabízíme zdarma konzultace pro maturanty z chemie, matematiky či biologie. Stačí, když na této stránce vyplníte dotazník a naši studenti vás budou sami kontaktovat a domluví se na formě konzultací.

Dovolte mi, abych vám představila Hodiny moderní chemie distanční formou.  Pořad Chemikem doma je cílen hlavně na žáky základních škol, ale užitečný a zábavný by mohl být i pro starší žáky. Pro žáky středních škol připravujeme videa s tématikou Hodin moderní chemie v rámci HMCH on-line.

Dana Bílková