Studijní obory

Úvod

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, je střední škola poskytující úplné střední vzdělání a připravuje především pro studium na vysoké škole. Absolvent gymnázia TGM musí být složením maturitní zkoušky připraven ke studiu na kterékoliv VŠ, kde se vyučuje v jazyce českém, německém nebo anglickém.

Vnitřní život a řád školy vychází ze zájmu o studium a předpokládá u studentů respektování a dodržování základních společenských norem jednání a chování. Studentem gymnázia TGM může být jen ten, kdo je ke studiu na základě přijímacího řízení přijat a je schopen plnit uvedená kritéria.

Svým studentům nabízí škola dostatečné zázemí v podobě řady odborných učeben, ateliéru, knihovny či posilovny, v rámci studia absolvují žáci školy několik odborných kurzů, řadu exkurzí, setkávají se se svými zahraničními kolegy (Německo, Švédsko, Finsko). Studenti mají pod vedením pedagogů možnost rozvíjet své dovednosti také při řadě soutěží a samostatné odborné práci.

Při škole působí pěvecký sbor a několik sportovních kroužků, chlapci i dívky mají možnost se zapojit i do už tradičně pořádané Gymnaziální florbalové ligy (již od roku 1995). Orgánem studentské samosprávy na škole je STUDENTSKÝ PARLAMENT zastoupený Prezidentem Gymnázia.

Obory

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, je všeobecným gymnáziem s těmito studijními obory:

  • gymnázium čtyřleté (79-41-K/41)
  • gymnázium osmileté (79-41-K/81)

Osmiletý studijní cyklus je určen pro studenty pátých tříd základních škol, cyklus čtyřletý pro absolventy základních škol.