Doporučené učebnice

1. ročník

ČJ

Kostečka: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN

Marie Sochrová: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment

M

Matematika pro gymnázia – Základní poznatky, Prometheus

Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice, Prometheus

Janeček F.,: Sbírka úloh z matematiky (výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy), Prometheus

Petáková J., Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus 

AJ

neuvedeno

NJ

neuvedeno 

RJ

Jelínek S, Raduga po novomu 1 - učebnice, Fraus

Jelínek S., Raduga po novomu 1 - pracovní sešit, Fraus 

ŠJ

neuvedeno

Bi

H.Hančová, M.Vlková: Biologie v kostce I.

Kincl, L.: Biologie rostlin pro gymnázia, Fortuna, Praha

F

Bednařík, Široká, Bujok: Mechanika, Prometheus 

D

Popelka M., Válková V., Dějepis pro G a SŠ 1 - Pravěk a starověk, SPN

Ch

B.Kotlík, K.Růžičková : Chemie v kostce I.

Doplňková: Aleš Mareček, Jaroslav Honza: CHEMIE pro čtyřletá gymnázia 

ZSV

Občanský a společenskovědní základ, kol.autorů, Computer Press 

Z

Nový zeměpis v kostce pro SŠ I. - Fragment - 2020

IVT

Roubal P.: Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Teoretická učebnice. Computer Press, a.s

HV/VV

A.Charalambidis, Z.Císař, L.Hurník: Hudební výchova 1 pro gymnázia

2. ročník

ČJ

Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií, SPN

Marie Sochrová: Čítanka II. k literatuře v kostce, Fragment

M

Matematika pro gymnázia – Planimetrie, Prometheus

Matematika pro gymnázia – Funkce, Prometheus

Matematika pro gymnázia – Goniometrie, Prometheus

AJ

neuvedeno

NJ

neuvedeno

RJ

Jelínek S., Raduga po novomu 2 - učebnice, Fraus

Jelínek S., Raduga po novomu 2 - pracovní sešit, Fraus

Jelínek S., Raduga po novomu 3 - učebnice, Fraus

Jelínek S., Raduga po novomu 3 - pracovní sešit, Fraus

ŠJ

neuvedeno

Bi

H.Hančová, M.Vlková: Biologie v kostce II.

Papáček, M.: Zoologie, Scientia, Praha

F

Bartuška, Svoboda: Molekulová fyzika a termika, Prometheus

Lepil: Mechanické kmitání a vlnění

D

Čornej P., D pro G a SŠ 2 - Středověk a raný novověk, SPN

Ch

Mareček, A.: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 2. díl, Olomouc

ZSV

Občanský a společenskovědní základ, kol.autorů, C-Press

Z

Nový zeměpis v kostce pro SŠ II. - Fragment - 2020

IVT

neuvedeno

HV/VV

A.Charalambidis, Z.Císař, L.Hurník: Hudební výchova 2 pro gymnázia

3. ročník

ČJ

Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN

Marie Sochrová: Čítanka III. k literatuře v kostce, Fragment

M

Matematika pro gymnázia – Stereometrie, Prometheus

Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie, Prometheus

AJ

neuvedeno

NJ

neuvedeno

RJ

Jelínek S., Raduga po novomu 3 - učebnice, Fraus

Jelínek S., Raduga po novomu 3 - pracovní sešit, Fraus

Jelínek S., Raduga po novomu 4 - učebnice, Fraus

Jelínek S., Raduga po novomu 4 - pracovní sešit, Fraus

ŠJ

neuvedeno

Bi

Novotný: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna

F

Lepil, Šedivý: Elektřina a magnetismus, Prometheus

D

Hlavačka M., Dějepis pro G a SŠ 3 - Novověk, SPN

Ch

Mareček, A.: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 3. díl, Olomouc

ZSV

Občanský a společenskovědní základ, kol. autorů, Computer Press

Z

Nový zeměpis v kostce pro SŠ I. - Fragment - 2020

4. ročník

ČJ

Kostečka: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, SPN

Marie Sochrová: Čítanka IV. k literatuře v kostce, Fragment

M

Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus

Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady, Prometheus

Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet, Prometheus

AJ

neuvedeno

NJ

neuvedeno

RJ

Jelínek S., Raduga po novomu 4 - učebnice, Fraus
Jelínek S., Raduga po novomu 4 - pracovní sešit, Fraus
Jelínek S., Raduga po novomu 5 - učebnice, Fraus
Jelínek S., Raduga po novomu 5 - pracovní sešit, Fraus

ŠJ

neuvedeno

Bi

Šlégr: Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia, Fortuna
Šmarda: Genetika pro gymnázia, Fortuna

F

Lepil, Kupka: Optika, Prometheus
Štoll: Fyzika mikrosvěta, Prometheus
Bartuška: Speciální teorie relativity, Prometheus

D

Kuklíkovi, Dějepis pro G a SŠ 4 - Nejnovější dějiny, SPN

Ch

Mareček, A.: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 3. díl, Olomouc

ZSV

neuvedeno

Z

Nový zeměpis v kostce pro SŠ II. - Fragment - 2020