Zprávy (136)

čtvrtek, 10 září 2020 14:42

Matematická olympiáda online

Napsal(a)

Z důvodu uzavření škol ve druhém pololetí minulého školního roku bylo krajské kolo Matematické olympiády nejprve zrušeno. Pořadatelé soutěže pak vyhlásili krajské kolo v online formě. V sobotu 20. 6. 2020  mohli úspěšní řešitelé ze školního kola z domova řešit náročné matematické úlohy. Učinil tak i Petr Fryček z kvinty (nyní sexty) a v konkurenci žáků z gymnázií celého kraje obsadil 11.–12. místo. Petře, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia.

V galerii si můžete prohlédnout výtvarné práce některých našich žáků, které vytvořili během uzavření škol.

čtvrtek, 09 duben 2020 14:06

Naše škola proti koronaviru Doporučený

Napsal(a)

Gymnázium proti koronaviru

Již nějakou dobu jsme přemýšleli o tom, jak se připojit k oné rozsáhlé skupině nadšenců, kteří bojují s koronavirem prostřednictvím 3D tisku. Tiskárny, které máme, určitě nepatří k nejhorším – zatím docela dobře vytiskly vše, co jsme potřebovali. Jenomže součásti tolik žádaných obličejových štítů představují – kvůli své velikosti – pro naše stroje nepřekonatelnou překážku.

Vzdát jsme se nechtěli – tiskárny máme sice malé, ale fungující, a jistě schopné posloužit dobré věci. Vše nakonec vyřešil telefonický rozhovor s Jendou Janíčkem, vedoucím spřáteleného týmu (vodíková RC autíčka) z Hubálova v okrese Mladá Boleslav. Dal nám kontakt na moderátora facebookové skupiny, která se zabývá tiskem součástí štítů různých velikostí. Zjistili jsme, že čelenky pro malé štíty můžeme tisknout i my.  

Krátce na to proběhly několikeré zkoušky. Výsledná čelenka se ukázala prakticky použitelnou a v započetí pravidelného tisku už nic nebránilo. 3 kusy za hodinu není sice bůhvíjak rychlé tempo, ale jsme si jisti, že produkce +/- 12 čelenek denně už bude někde znát.

Velice významně nás v antikoronavirovém boji podpořili pan Jaroslav Knorre a paní Iveta Kánová – díky nim nám firma Develop Most s. r. o.  poskytla filament jako sponzorský dar a my tak můžeme potřebné díly tisknout. Této nezištné velkorysé pomoci si velmi vážíme.

Martin Laxa

 

Tento odkaz vás zavede na stránku zmíněné facebookové skupiny

Zde se zobrazí stránka s poptávkovým formulářem

************************************
Technické údaje

Tiskárna: 3 x FlashForge Inventor II
Maximální rozměry výtisku: 140 x 140 x 150 mm (údaj z datasheetu výrobce)
Filament: PLA

 

 

 

Ve čtvrtek 27. února se několik našich žáků zúčastnilo relativně mladé matematické soutěže Pangea. Soutěž probíhala online v počítačové učebně. Žáci ve své kategorii (prima až kvarta) řešili matematické úlohy. Nyní jsou známy výsledky a v rámci kraje jsme se umístili velmi dobře.

Kvarta: Jan Vlášek se v kraji umístil na prvním místě z 525 účastníků (celorepublikově 36. místo z 8013 účastníků), dále Matěj Prokop (13. místo v kraji) a Ondřej Bursík (29. místo v kraji).

Tercie: Anika Marie Buck se v kraji umístila na devátem místě z 572 účastníků (celorepublikově 149. místo z 8737 účastníků), dále David Bílý (60. místo v kraji), Matěj Červenka (76. místo), Martin Dolniak (122. místo) a Josef Ryšavý (138. místo).

Sekunda: Tobiáš Pressl (94. místo v kraji z 605 účstníků), Samuel Koláček a Lucie Vrabcová  (společně 163. místo), Karolína Vocásková (279. místo). 

Prima: Marek Scherbaum (61. místo v kraji z 617 účastníků), Tobijáš Vitoušek (86. místo), Mia Holčáková (96. místo), Maxmilián Kasal (134. místo).

Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci gymnázia.

 

 

pondělí, 23 březen 2020 16:55

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE? Doporučený

Napsal(a)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

„Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

pátek, 06 březen 2020 06:43

Bouldering

Napsal(a)

Dne 5. 3. se zájemci z tercie a kvarty (dívky i chlapci) zúčastnili soutěže v boulderingu v lezecké aréně v Jirkově. Bouldering je způsob lezení bez lana, čili bez jištění, na nízkých přírodních skalách nebo umělých stěnách. Při nezdařených pokusech lezci seskakují nebo padají na žíněnku. Soutěž obsahovala sdolání 6 bouderů (cest), na každou cestu měl každý  20 pokusů ale není v silách všechny pokusy realizovat. Cesty byly od nejjednodušších po složitější (i převisy). Všechny pokusy závodníků byly zaznamenávány, výsledky soutěže dorazí zhruba za týden ale již víme, že cca 5 chlapců splnilo podmínky pro postup do dalšího kola (vylezli 4 cesty). Máme příjemný pocit z vydařené akce a věříme, že soutěž z jiného soudku byla zajímavá i pro žáky.

 

Téměř neuvěřitelný výsledek okresního kola olympiády ze zeměpisu! Naši borci T. Vitoušek (PRI), S. Koláček (SEK) a O. Bursík (KVA) jsou zlatí, a to ve všech kategoriích. Pánové, velká gratulace, jste výborní a moc vám blahopřejeme! Držíme palce do dalšího kola a věříme, že cenné kovy opět přivezete. Super zpráva!

Příspěvek od Mgr. Vadima Všetuly:

Naši studenti se 26. 2. 2020 zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády a zaznamenali tu opravdu obdivuhodný úspěch. V kategorii A – 6. třídy obsadil 1. místo Tobijáš Vitoušek, přičemž na druhého v pořadí  měl náskok 15 bodů. Ve stejné kategorii se zaskvěl i Kristián Vagaši na páté pozici.

Kategorii B – 7. třídy ovládl náš Samuel Koláček, když už po prvním kole při práci s atlasem dosáhl  neuvěřitelných 40 bodů a získal tím rozhodující náskok. Obhájil tak svou pozici z loňského roku. Na 13. pozici pak skončila Adéla Dundrová.

Zlatý hattrick pak završil v kategorii C  Ondřej Bursík, který sváděl urputný boj nejen se studenty z jiných škol, ale i s naším Michalem Škoudlilem. Ten se nakonec umístil na skvělém 5. místě.

V kategorii středních škol se nejlépe umístil  Petr Duben na 4. místě.

Naši tři vítězové tak postupují do krajského kola, které proběhne 25. 3. 2020 v Ústí nad Labem. Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí.

středa, 04 březen 2020 15:13

TISKOVÁ ZPRÁVA MŠMT: DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU Doporučený

Napsal(a)

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

 • Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
 • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
 • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
 • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány. 
 • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

 • Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.

 • Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

 • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
 • Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html


Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Opatření ve vztahu k zaměstnancům

K pracovně-právním otázkám a koronaviru se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a konkrétně uvedlo:

 • Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
 • Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).
 • K podrobnostem viz tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.  
středa, 04 březen 2020 15:07

Pracovněprávní týden pro třetí ročníky Doporučený

Napsal(a)

...proběhnul koncem ledna a byl pilotním projektem, který bychom i v budoucnu pro třetí ročníky rádi realzovali. Dle zpětné vazby od žáků víme, kde náš příp. ještě tlačí bota, co přísští rok pozměnit, ale to by ani jinak snad nešlo. Jedná se však o připomínky konstruktivní a v malém rozsahu v poměru k celkovému objemu témat a zapojených lidí. S drtivou většinou akcí byla vyjádřena spokojenost na úrovni výborná či chvalitebná. Děkujeme.

PROGRAM TÝDNE BYL NÁSLEDUJÍCÍ:

Den první - ÚŘAD PRÁCE ČR & PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
09:00 - 10:30 - Obecné informace o působnosti ÚP
10:45 - 12:15 - Pracovní právo - Mgr. Štěpánka Vurmová
12:30 - 13:30 - Dobrovolnictví - Mgr. Daniel Urik

Den druhý - ÚŘAD PRÁCE ČR & PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
08:00 - 08:45 - Bezpečnost práce - Mgr. Adam Vidner
09:00 - 10:30 - Systém sociální podpory - ÚP
10:45 - 12:15 - Stres na pracovišti - Mgr. Kateřina Zámecká
12:30 - 13:30 - Dětská práce - Mgr. Adam Vidner

Den třetí - GAUDEAMUS PRAHA

Den čtvrtý - PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK & HRANICE PRÁCE
08:00 - 08:45 - Odbory a stát - Mgr. Adam Vidner
09:00 - 10:30 - Pohovor a výběrové řízení - Mgr. Daniel Urik
10:45 - 13:00 - Dokument - Saša Uhlová/reflexe - Mgr. Daniel Urik

Den pátý - VIZE STUDENTA VŠ & EUROCENTRUM ÚL
08:00 - 09:30 - Kariérové poradenství a profil studenta VŠ - Mgr. Kateřina Zámecká
10:00 - 11:30 - Možnosti cestování, studia a práce v EU - Mgr. Markéta Rohanová
11:45 - 12:30 Závěrečné slovo a zhodnocení/evaluace

FOTOGALERIE

středa, 04 březen 2020 14:40

#FAKESCAPE

Napsal(a)

Denně jsme zavaleni množstvím informací. Času je ale málo, a tak se někdy nedíváme, jaký je jejich zdroj. Nerozlišujeme ani zda je zpráva pravdivá. Někdy informaci věříme prostě proto, že nám ji poslal kamarád nebo protože podporuje naše vidění světa. A to může být kámen úrazu, protože je kolem nás spousta těch, kteří mají zájem, abychom věřili různým dezinformacím a nesmyslům. Ve hře FAKESCAPE si žáci MEDIÁLNÍHO SEMINÁŘE vyzkoušeli, jestli dezinformacím dokáží uniknout...

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA

 
 

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.