pátek, 31 květen 2024 09:15

Sekunda na biologicko-ekologickém kurzu

Napsal(a)

Jako každý rok také letos vyjeli žáci sekundy na biologicko-ekologický kurz na Lesnou. Celé dny byly naplněny bádáním, pátráním, objevováním, venkovními aktivitami, společnými hrami, poznáváním se. Děti odhalovaly zákonitosti počasí, lovily organismy v rybníku, které následně zkoumaly pod mikroskopem, vyzkoušely si orientační běh i geocaching. V Muzeu čs. opevnění si prošly naučnou stezku, navštívily pevnost, dozvěděly se o české historii let 1918-39, učily se první pomoc, střílely ze vzduchovky a probíhaly překážkovou dráhu. Jednoznačně to byly čtyři dny plné zážitků. 

Číst 181 krát

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA