Zprávy (261)

úterý, 21 květen 2024 12:09

Finále volejbalové ligy ZŠ

Napsal(a)

 

Finále volejbalové ligy se konalo 21. 5. v našich dvou tělocvičnách, a to za účasti 5 týmů základních škol ( ZŠ Meziboří, ZŠ Ruská, 3. ZŠ, SSZŠ, GymLit). Družstva jsou smíšená, podmínkou jsou 2 dívky v týmu. Některá družstva byla velmi vyrovnaná, bojovalo se o každý míč. S třemi výhrami a jednou remízou zvítězilo naše družstvo ve složení: Šimon Kopal, Filip Vycpálek, Denis Dolejš, Martin Holý, Andrea Pilná a Vendula Galliková. Děkujeme za reprezentaci školy, velké poděkování také patří rozhodčím Mie Holčákové a Aničce Břicháčové a zapisovatelkám Lucii Kubášové, Kamile Glaserové, Aničce Johanové A Leontýně Kotmelové.  

pondělí, 20 květen 2024 06:08

Archimediáda 2024

Napsal(a)

Dne 17. 5. 2024 proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády pro 7. ročník. Reprezentovali nás žáci sekundy, soutěžili v tříčlenných týmech.

Okresního kola FO se zúčastnilo 14 tříčlenných týmů z pěti škol okresu Most. V praktické části zjišťovali soutěžící hustotu křídy s pomocí omezeného množství povolených pomůcek. V teoretické části bylo v zadání 11 příkladů, které testovaly znalosti žáků. Ve skrývačce hledali soutěžící fyzikální pojmy a veličiny skryté v obyčejných větách, týmy získaly tolik bodů, kolik pojmů rozkryly, proto bylo možné přesáhnout maximální počet. Dalším úkolem byl přepis receptu do běžné podoby. Poslední část fyzikální olympiády byla praktickou prezentací přineseného domácího úkolu. Hodnotilo se zpracování a přiložený protokol a také délka letu parašutisty.

Naši reprezentanti obsadili 5., 6., 7. místo, což je velký úspěch.

pondělí, 20 květen 2024 05:41

MaSo

Napsal(a)

V letošním roce se jarní matematická soutěž zvaná MaSo konala v úterý 14. května 2024 v Praze, organizovaná MFF UK, a dále na sedmi místech v České republice. Celkem se zúčastnilo 326 týmů z celé České republiky (175 ZŠ a 151 víceletých gymnázií). Z naší školy se zúčastnily dva čtyřčlenné týmy z vybraných nižších tříd. Osm žáků si vyzkoušelo řešit zajímavé matematické příklady a různé logické úlohy, kdy se jednalo o týmovou práci, správnou volbu taktiky a koordinaci. Nešlo tedy jen o počítání příkladů. Za spočítané příklady získávaly týmy tahy do hry, která byla hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. MaSo obměňuje hry a letos šlo o obdobu hry Pac-Man.

Naši školu reprezentovaly dvě skupiny, první Omega:  David Fleischmann (Kvarta), Tomáš Malíček a Tomáš Vlček (Tercie), a Dominik Worth  (Sekunda) a druhá skupina Zeta: Martin Homola (Prima), Kryštof Frýba (Sekunda), Štěpán Vrzák a Denis Dolejš (Kvarta).

Pevně věřím, že netradiční týmová soutěž MaSo byla pro žáky výbornou zkušeností a zároveň motivací získat lepší umístění v dalších matematických soutěžích. Bylo to opravdu MaSo!

pátek, 17 květen 2024 07:42

Přednáška MUDr. Martina Ihlna o schizofrenii Doporučený

Napsal(a)

       Ve čtvrtek 16.5 k nám přijel opět po roce přednášet náš absolvent MUDr. Martin Ihln, který pečuje o duše pacientů v Bohnické psychiatrii. Z širokého záběru psychických nemocí, se kterými se denně setkává a o kterých by nám mohl vyprávět, si naši studenti zvolili téma schizofrenie. Seznámili se s definicí psychózy, definicí a patogenezí schizofrenie a dalších psychotických poruch, jako jsou např. schizotypální porucha, trvalé poruchy s bludy, akutní a přechodné psychotické poruchy, indukovaná porucha s bludy, schizoafektivní porucha, toxická psychóza...Dozvěděli jsme se, že schizofrenie není jediná nemoc, ale pacienti trpí většinou celou skupinou schizofrenií s různými projevy. Není jednoduché je diagnostikovat, od sebe odlišit a ještě těžší a mnohdy nemožné je pacienta zcela vyléčit. Proto je důležité pečovat od mládí o své duševní zdraví a nenahrávat rozvoji duševních poruch například konzumací psychoaktivních látek, které jsou často spouštěčem právě schizofrenie.

Zájem o přednášku byl ze strany žáků i širší veřejnosti obrovský. Povídání to bylo velmi poučné a zajímavé, i když ne příliš veselé. Přejme si všichni, aby psychiatři měli co nejméně práce...

Mgr. Marcela Pivoňková

Další inspirativní zkušenost a příjemný zážitek získali vybraní žáci v pátek 10. 5. 2024 v rámci druhé části projektu Železnice spojuje. Ve spolupráci s Česko-jiřetínským spolkem a Oblastním muzeem a galerií v Mostě objevovali naši žáci krásy a malebnost skanzenu v Zubrnicích, historii Zubrnické muzeální dráhy a pohádkové údolí s mlýny podél Lučního potoka. Součástí expedice bylo setkání s německými rodáky právě z Českého Jiřetína. Historie, národopis či vzpomínky na mládí v Krušných horách se vinuly setkáním jako červená niť. Vzájemné generační setkání bylo velmi inspirativní. Snaha o konverzaci v německém jazyce byla na místě, nicméně se necháváme motivovat k dalšímu studiu tohoto jazyka. Počasí přálo náramně, a tak byla i nálada uvolněná. Děkujeme všem organizátorům nejen za nabitý program, ale i přátelskou péči, i tu nutriční, a těšíme se na další podobný projekt. 

neděle, 12 květen 2024 16:47

Hudba v podání našich studentů

Napsal(a)

Květnové hudební setkání se neslo ve znamení příjemné atmosféry spojené s poslechem hudebních vystoupení našich studentů. Během 7. květnového podvečera jsme na pomyslném pódiu mohli zhlédnout Fabiána Tábora (klavír), Jasmin Seyam (kytara), Adama Žaluda (flétna), Marii Hovorkovou (klavír), Tobijáše Vitouška (kytara), Leontýnu Kotmelovou (lesní roh), Kamilu Glaserovou (trumpeta), Kateřinu Hirschovou (klavír), Karolínu Vocáskovou (zpěv), Andreu Pilnou (zpěv) a Romana Batelku (zpěv). Hudebním setkáním všechny přítomné již tradičně provedl Richard Weps.

středa, 08 květen 2024 08:16

Zeměpisná mapa ve finále

Napsal(a)

Karolína Keplová ve finále o nejlepší mapu ČR
Naše studentka Karolína Keplová z primy se se svou zeměpisnou mapou dostala mezi nejlepších 8 map ČR. Ve své nejmladší kategorii obhajovala svou práci na půdě PřF UK v Praze na Albertově. Sice na medailové pozice nedosáhla, ale i tak se jedná o další velký úspěch našich studentů. Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

neděle, 05 květen 2024 14:36

Projekt ŽELEZNICE SPOJUJE

Napsal(a)

V pátek 3. 5. se studenti kvarty vypravili na exkurzi v rámci projektu Železnice spojuje. Tento projekt si klade za cíl podpořit dlouholetou společnou iniciativu českých a saských měst, obcí a dalších regionálních institucí. Exkurzi připravili členové Českojiřetínského spolku. Výchozím bodem programu bylo nádraží v Jöhstadtu, kde si žáci vyslechli komentovanou prohlídku vozové haly Schlössel. Následovala jízda parním vlakem po úzkorozchodné trati z vozové haly Schlössel do Steinbachu. Odtud se studenti vydali pěšky do stanice Andreas-Gegentrum-Stolln. Po cestě si vyslechli přednášku o historii železnice a historii dolování nerostných surovin. Závěr exkurze patřil opět jízdě vlakem na nádraží v Jöhstadtu. Velké poděkování patří dobrovolníkům z německé strany za milé přijetí a za průvodní přednášky a komentáře. Děkujeme také členům Českojiřetínského spolku za možnost účasti na projektu ŽELEZNICE SPOJUJE.

čtvrtek, 02 květen 2024 18:54

Studentský MAJÁLES

Napsal(a)

30. dubna odpoledne odstartoval další ročník studentského MAJÁLESU. Studenti i zaměstnanci našeho gymnázia vytvořili slavnostní průvod, který po 13. hodině vyšel od budovy školy a přes náměstí a ulice města směřoval do Zámeckého parku. Zde celé odpoledne probíhal pestrý kulturní program, který si pro diváky připravili studenti gymnázia a ZUŠ Litvínov. K příjemné atmosféře této již tradiční akce přispěly nejen výkony všech účinkujících, ale i téměř letní počasí. Více na https://www.facebook.com/gtgmlitvinov/?locale=cs_CZ

V pondělí 29.dubna 2024 proběhla v rámci semináře z chemie komentovaná projekce amatérského dokumentárního filmu společnosti MiRo - Sklady jaderných hlavic v ČR. Se svým dílem nás přijeli seznámit přímo tvůrci dokumentu, páni Roman Čech a Michal Kolínský. Dokument pojednává o temné kapitole naší minulosti, kdy na území ČR byly ukladněny jaderné hlavice a svět se nacházel na prahu jaderné války. Prostory, ve kterých byly hlavice uskladněny, přeměnila parta nadšenců na muzeum, které mapuje historii jaderného zbrojení a studené války.  Projekce a následná beseda s autory filmu byla velmi zajímavá. Zde ještě odkaz pro ty, kteří by se chtěli na film také podívat:

Mgr. Marcela Pivoňková

 

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA