Zprávy (268)

čtvrtek, 10 listopad 2022 13:36

Exkurze do Kanceláře prezidenta ČR

Napsal(a)

Dne 4. 11. 2022 se třída septima účastnila exkurze do Kanceláře prezidenta ČR. Návštěva Pražského hradu začala v pravé poledne slavnostní výměnou hradní stráže. Poté jsme se přesunuli do vnitřních prostor samotné kanceláře, prohlédli si reprezentativní prostory, prezidentskou knihovnu, ve které se původně nacházela pracovna T. G. M., a kinosál, kde cenzoři za dob normalizace rozhodovali o trezorových filmech. Sledovali jsme nesmazatelné stopy Jožo Plečnika i Bořka Šípka a nakonec si prohlédli i to, co zbylo z bytu našeho prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, tedy fontánu, mramorovou lavici a řečnický pult.

Za pozvání děkujeme našemu absolventovi Petru Pirunčíkovi, který v KPR působí jako zástupce ředitele Odboru zahraničního.

 

Naše děvčata se zúčastnila basketbalového turnaje v kategorii středních škol, který proběhl v mostecké sportovní hale. Jelikož ve všech týmech, kromě našeho, byly basketbalistky, boj s nimi byl velmi těžký. Naše hráčky obsadily 4. místo. Za reprezentaci školy děkujeme Barboře Kočí, Karolíně Petránkové, Evě Gaubeové, Anně Vokálové, Elišce Galbavé, Kátě Dvořákové a Adéle Cmíralové.  

Projekt Gymnázia T. G. Masaryka, Litvínov „Podpora aktivit centra přírodovědného a technického vzdělávání“ získal podporu správní rady Nadace ORLEN Unipetrol a byl podpořen částkou 100 000 Kč. Nadace pomáhá středním a vysokým školám v rozvoji vzdělávacích aktivit a uskutečnění zajímavých vědeckých projektů. Poskytuje finanční prostředky na potřebné vybavení a aktivity.

Poskytnuté prostředky grantového programu použijeme k nákupu zařízení a potřebného vybavení laboratoře chemie tak, aby vznikl prostor pro zajímavé experimenty, tvůrčí invenci nadaných žáků a pro zájmovou činnost. Část prostředků bude použita na podporu aktivit projektu Horizon Hydrogen Grand Prix, který propaguje využití vodíku jako ekologického paliva. Naši studenti jsou do tohoto projektu zapojeni již několik let a působí pod názvem HC Verva Racing Team 44.  

Hlavním cílem našeho projektu je rozšíření znalostí a dovedností v teoretické a laboratorní chemii; motivace žáků k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů;  motivace k účasti v soutěžích a projektech. Dalším cílem je také popularizace poskytovatele grantu - firmy ORLEN Unipetrol jako možného budoucího zaměstnavatele a v neposlední řadě také našeho gymnázia jako nejlepší možné volby pro studenty se zájmem o přírodní vědy.

 

Mgr. Marcela Pivoňková

Ve čtvrtek 3. 11. od 10.00 do 13.00 hodin se v areálu školního hřiště naší školy studenti vyšších ročníků zúčastnili prezentace vodíkových technologií. Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  umožnila našim žákům se podrobněji seznámit s vodíkovou Toyotou Mirai. Průvodci prezentace vozů s vodíkovou nádrží ochotně odpovídali na dotazy studentů, které se týkaly zejména maximální rychlosti, ceny automobilů, obsahu nádrže, maximálního dojezdu, výkonu a také lokalizace nejbližší tankovací stanice. Studenti v neposlední řadě ocenili možnost důkladně si prohlédnout interiér vystavovaných vozů. Více na https://www.facebook.com/gtgmlitvinov/

čtvrtek, 03 listopad 2022 19:41

První hudební setkání

Napsal(a)

Dne 1. 11. 2022 se od 17.00 hodin na naší škole konalo první hudební setkání. Hosty tohoto setkání byli Ondřej Krejča (4. A) a Adam Žalud (1. A). Akci moderoval Richard Weps (sexta). Oba hosté ukázali svůj mimořádný talent při hře na své nástroje. Ondra nám zahrál spoustu krásných písní na kytaru a saxofon, dokonce zapojil i publikum a velmi všechny pobavil. Adam nám zahrál moderní písně na zobcovou flétnu. Hudební setkání provázela pohodová atmosféra. Poděkování za zorganizování této akce patří školnímu parlamentu a také paní uč. Hušpauerové. Těšíme se na další setkání a doufáme, že přijdete také! Více na https://www.facebook.com/gtgmlitvinov/

Michal Fikrt, 2. A

středa, 02 listopad 2022 08:38

Halloween pro primu a sekundu

Napsal(a)

31. října v podvečerních hodinách oživla budova gymnázia duchy a podivnými zvuky. Žáci primy a sekundy oblečeni do roztodivných masek soutěžili v různých anglických tématických kvízech a vydali se na stezku odvahy, která vedla od sklepa až do podkroví. Akci pro ně pečlivě a s nápaditostí připravili ve spolupráci s učiteli spolužáci ze sexty, kvinty a tercie. Maminkám děkujeme za velmi chutné a kreativně provedené občerstvení! 

úterý, 01 listopad 2022 15:36

Tercie v Národním technickém muzeu v Praze Doporučený

Napsal(a)

V úterý 1.11.2023 se naši žáci tercie spolu s osmáky a deváťáky ze ZŠ Meziboří podívali v rámci projektu IKAP- A2 do Technického muzea v Praze. Projekt IKAP je zaměřený na společné aktivity žáků základních a středních škol v rámci studia chemie a proto jsme se zaměřili především na nově otevřenou expozici Chemie kolem nás.

Cílem expozice je poukázat na souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec neuvědomuje. Řada předmětů, které bereme denně i několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za běžné, pochází od chemiků ve výzkumných, vývojových, technologických a průmyslových laboratořích. V expozici jsou představeny i významné osobnosti tohoto oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, jehož vynález měkkých kontaktních čoček byl světového významu a ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie čočkostroje ze stavebnice Merkur.

Dalším významným elementem, který je v expozici prezentován, je fenomén chemické laboratoře. Návštěvník má během svého putování expozicí možnost nahlédnout do minulosti, součástí expozice je Alchymistická dílna a Chemická laboratoř v proměnách času. Muzeum má pro zájemce (především žáky ZŠ) připravený pracovní list, který zábavnou formou upozorňuje návštěvníky na nejdůležitější exponáty expozice a který jsme rádi využili. Kromě expozice Chemie kolem nás nabízí muzeum dalších 15 stálých expozic. Žákům z obou škol se tradičně nejvíce líbila expozice historie dopravy v dopravní hale.

Exkurzi jsme zakončili krátkou procházkou k metronomu nad Čechovým mostem, který byl na Letné nainstalován 1991 na místě bývalého Stalinova pomníku. Žákům obou škol se exkurze velmi líbila, vyučující ocenili přínos pro studium chemie i pro stmelování třídních kolektivů. Litvínovské gymnázium se do různých projektů podpory výuky chemie zapojuje pravidelně; snažíme se využít všechny možnosti, jak žákům zprostředkovat učivo v praxi a zpestřit tak teoretickou výuku. Z projektu IKAP-A2 byla již dvakrát hrazena doprava našich žáků na exkurze a do konce roku (kdy projekt končí) nás čeká ještě jeden výjezd za chemií.

 

Mgr. Marcela Pivoňková

 

 

 

 

 

 

 

pondělí, 24 říjen 2022 04:34

Exkurze ÚV Meziboří

Napsal(a)

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se sekundáni zúčastnili exkurze, s turistickou vložkou, do Úpravny vody na Meziboří. K úpravně se vydali pěšky od budovy gymnázia a vzdálenost 3,7 km zdolali celkem svižně za 57 minut. V úvodu se žáci dozvěděli, že úpravna byla vystavěna v 50. letech, rekonstruována v roce 2013 a zvládne upravovat 350–400 l vody za sekundu. V rámci dvouhodinového programu při prohlídce areálu byli žáci:

  • Seznámeni s procesy upravujícími „surovou vodu“ flájské přehrady do kvality „kohoutkové vody“.
  • Viděli proces srážení huminových látek, filtrování sražených vloček pískovými filtry, zpětné propírání pískových filtrů, chlórování vody a desinfekce UV lampami.
  • Prohlédli si velín a poslechli si přednášku o důležitosti pitné vody, o stavu pitné vody na planetě a zamysleli se nad problematikou nedostatku a znečištění vody.

Po exkurzi vyplnili pracovní listy se záludnými otázkami a vydali se zpět k budově gymnázia.

neděle, 23 říjen 2022 11:29

H2 Challenge Hubálov 2022 Doporučený

Napsal(a)

fotogalerie zde

V pátek 14. října jsme odjeli do Hubálova, kde se o den později konal závod H2 Challenge, první díl již druhého ročníku seriálu Hydrogen RC Challenge Cup. O šest týdnů dříve však vůbec nebylo jasné, jestli toho budeme schopni.

Na přelomu letních prázdnin a nového školního roku se tým dostal do silných turbulencí. Přesně řečeno: vybuchla car-bomba a situace nevypadala vůbec dobře. O co byla exploze silnější, o to dříve se - naštěstí - všechny okolnosti obrátily v náš prospěch a začínalo se rýsovat, že čtyřicet čtyřka ze startovní listiny hned tak nezmizí.

Povýbuchový spad se začal usazovat, situace se postupně konsolidovala a nastal čas začít se dívat do budoucnosti a tehdy nedávnou minulost nechat hodně daleko za sebou. Závod H2 Challenge se neúprosně blížil, bylo nutné se důkladně připravit. Několik hodin jsme věnovali tréninku na dráze a samozřejmě, že nechyběla ani generální prohlídka závoďáku.

Do Hubálova jsme nakonec odcestovali, a to v závodní sestavě David Bílý, Daniel Janovský, Otakar Klika a Lenka Šustrová. Po příjezdu k areálu učiliště, přivítání se s Jendou Janíčkem
a týmem RC Racing Hubálov, našimi přáteli, jsme se usadili v tělocvičně.

Uvnitř nás čekalo docela milé překvapení – dráha na zbrusu nových kobercích, které se Jendovi Janíčkovi podařilo opatřit několik dní před závodem.

Na rozdíl od předchozích let měla připravená trať vyloženě rychlostní charakter – zatáček málo, dlouhých rovin hodně – na takové dráze jsme už dlouho nejezdili. Nakonec – nebyli jsme jediný tým, který se s touhle skutečností musel popasovat.

Při prohlídce dráhy jsme řešili, na jakých kolech pojedeme. Zvítězily „mechy“ a za chvíli se ukázalo, že to byla dobrá volba – auto sedělo na trati jak přibité.

Během tréninku se nic vážného nestalo – tedy až na to, že občas auto jelo tam, kam samo chtělo. Příčina vězela v dosti opotřebovaném servo saveru (součástce, která chrání samotné servo před zničením). Servo saverů jsme měli několik – ale doma, kde nám byly platné jako praseti logaritmické pravítko. Poprosili jsme Hubálovské a ti nám zcela nezištně zapůjčili servo saver náhradní. Po jeho instalaci jezdil náš závodní speciál tak, jak měl.

Trénink skončil, většina týmů se uložila – i v tělocvičně – ke spánku. Kdo si myslí, že jsme se do říše snů odebrali i my, hluboce se mýlí. Přesunuli jsme se do jednoho z pokojů a vrhli jsme se na náš závoďák. Ne, že by to bylo třeba, ale jistota je jistota. Lenka kontrolovala přední nápravu, z preventivních důvodů vyměnila „céčka“, Ota auto čistil, David rozebral diferenciál, Dan lepil dohromady nová kola – a tak bychom mohli pokračovat. Asi v půl třetí (po půlnoci) bylo auto hotové a mohli jsme si jít konečně lehnout.

Druhý den ráno, v sobotu, jsme se po vydatné snídani odebrali opět do tělocvičny a rovnou jsme zamířili k depu. Stejně jako ostatní týmy jsme připravili auto na technickou prohlídku. Jury neshledala na našem závodním autě žádné nesrovnalosti, v účasti na závodech nám tedy nic nebránilo.

Na rozdíl od loňska se na závody přišlo podívat docela dost návštěvníků. Proto jsme i letos pro ně připravili předváděcí jízdu modelů vytištěných na 3D tiskárně. Bílá Škoda 110 Super sport týmu RC Racing Hubálov i náš černý Ferat Vampire RSR vzbudily u návštěvníků velkou pozornost. Každý, kdo mohl, fotil, až to vypadalo, jako když se skupina japonských turistů vypravila na zájezd.

Přiblížila se hodina startu a byl čas seřadit auta na startovním roštu, v předvečer závodů jsme si vylosovali 6. pozici.

Již tradičně závod zahajoval David Bílý, od samotného začátku si počínal velmi dobře. Udržovali jsme temp s Kysuckými strojníky, týmem ze Slovenska, a pražskými Motol Speeders. Kola utěšeně narůstala a zdálo se, že to tak zůstane. Nezůstalo. V autě se po několika minutách rozsvítila červená kontrolka oznamující nutnost výměny hydrostiku (vodíkové nádržky), což bylo přinejmenším divné – vodík obvykle měníme po půlhodině.

Nebylo divu – hydrostik byl špatně dotažený a kvůli tomu vodík, místo aby proudil do palivového článku, unikal do ovzduší. Naštěstí není v autě nic, co by jiskřilo, takže Hindenburg na kolečkách se nekonal.

Po nasazení nového hydrostiku odjelo auto několik kol a bylo v depu zas – opět kvůli nedostatku vodíku. Hydrostik byl dotažený správně, ale vodíku v něm bylo málo. Situace se ještě jednou zopakovala a teprve čtvrtý hydrostik již byl v pořádku. Konstatovali jsme, že další nádržky rozšířily řady umřelých.

Výměny hydrostiků byly rychlé, ale i tak jsme ztratili docela dost kol, propadli jsme se na třetí příčku. David jezdil pěkně svižně, podařilo se mu probojovat se na příčku druhou. U řízení ho vystřídal Dan, ani on se za svou jízdu nemusel stydět – Kysuckým jsme začali šlapat na paty.

Docela dobře dávali o sobě vědět pražští Motol Speeders – opřeli se do pedálů a za chvíli nás předjeli. Mezi tím vystřídala Dana Lenka, Lenku později Ota. Oba jsou špičkoví řidiči a oba měli docela natrénováno – jenomže smůla se jim začala pěkně lepit na paty.

Lenka jezdila příliš opatrně, tj. pomalu, Ota zase z nepochopitelných důvodů boural (na tréninku jezdil normálně). Kvůli nárazu do svodidel se auto začalo chovat dost divně, ale závada byla naštěstí banální – ze svých kloubků vypadly tlumič a spojovací tyč. Obojí stačilo nacvaknout a jízda mohla pokračovat.

Jenomže mezi tím vším jsme se propadli na čtvrté a chvilkami dokonce na páté místo. Takhle jsme skončit opravdu nechtěli. Řízení se ujali Dan s Davidem a postupně se jim podařilo probojovat se až na druhou příčku. Dost těsně se na nás nalepili Brněnští, chvílemi byli od nás vzdáleni jen jedno nebo dvě kola – ale postupně se podařilo náš náskok před nimi trochu zvýšit. Kysučany se nám dohnat nepodařilo, ale i tak jsme nakonec dojeli druzí, což vzhledem ke všem okolnostem vůbec není špatný výsledek.

Můžeme říct, že jsme vyhráli sami nad sebou – zaškolujeme novou členku, řešíme nadcházející akce, pracujeme na druhém závodním voze, přemýšlíme nad vylepšením stávajícího závoďáku a zjišťujeme, kde je třeba se zlepšit – zkrátka díváme se opravdu daleko před sebe a moc si přejeme, aby se náš tým ocitl opět na pevné půdě.

H2 Challenge můžeme označit za skutečně vydařenou akci. Všechno klapalo, jak mělo, návštěvnost z řad veřejnosti byla vysoká a závody lze označit za mezinárodní - pozvání k účasti totiž přijali Kysuckí strojníci – tým ze Slovenské republiky, se kterým jsme navázali užší spolupráci a rádi se s nimi příště setkáme.

Bohuš Belak, vedoucí Kysuckých, se postaral o online stream. Bohužel, internetové připojení nebylo dostatečně rychlé, a tak přenos, jak Bohuš sám poznamenal, vypadal jako powerpointová prezentace s komentářem – no co, stane se. Už teď víme, že stream příštích závodů, kterých se Strojníci zúčastní, bude bezvadný.

Mrzelo nás, že Hubálovští kvůli potížím s autem skončili na 6. místě. Věříme, že příště se jim povede líp, což jim ze srdce přejeme.

Do Hubálova, kde jsme zahájili novou závodní sezónu, jsme mohli odcestovat především díky podpoře naší školy, Gymnázia T. G. Masaryka, za což jí patří velký dík.

Za HC Verva Racing Team 44
Martin Laxa

fotogalerie zde

čtvrtek, 20 říjen 2022 08:04

Exkurze oktávy a 4.A do cukrovaru a pivovaru. Doporučený

Napsal(a)

V úterý 18.10.2022 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili exkurze do cukrovaru v Dobrovicích a pivovaru v Nymburce.

Cukrovar Tereos TTD Dobrovice je největší cukrovar v ČR. Společně s cukrovarem ve Velkém Meziříčí je v majetku francouzské firmy. Součástí cukrovaru je také lihovar a bioplynová stanice. Cukrovar je nově rekonstruován, ale výroba cukru probíhá tradičním způsobem. Cukrová šťáva se získává z cukrové řepy, čistí se za použití vápenného mléka  (bez  použití dalších chemikálií) a postupně se jejím zahušťováním získává jemný krystalový cukr - ročně až 180000t. Postupně jsme prošli jednotlivými fázemi výroby a součástí prohlídky byla i ochutnávka hotového cukru, meziproduktů - cukerné šťávy v různých stádiích zhoustnutí a odpadního produktu melasy, který se ještě zpracuje v bioplynce.

Poté jsme se přesunuli do Nymburka. Zdejší Postřižínský pivovar patří v ČR k menším, ale tradičním pivovarům a to především vlastní výrobou sladu. Většina pivovarů dnes sladovnu nemá a tuto nezbytnou surovinu nakupuje od mamutích producentů. Slad dodává pivu charakteristickou chuť a v Nymburce se snaží udržet tradici vynikajícího piva už od časů správce Františka Hrabala. Františka Hrabala známe jako Francina z knihy a filmu Postřižiny. Spisovatel Bohumil Hrabal prožil v pivovaru část dětství a Francin byl jeho adoptivním otcem. Dnes pivovar vyrábí 6 druhů piv, která nesou jména inspirovaná právě osobou B. Hrabala.V pivovaru je umístěná také jeho pamětní deska - v souladu s jeho přáním ve výšce "kam čůrají psi" - tj. těsně nad zemí. I v pivovaru jsme prošli všechny fáze výroby národního moku a na závěr jsme ochutnali pivo z tzv. nového chmele (čerstvé sklizně z místní minichmelnice).

V obou provozech se nás ujali odborníci – zaměstnanci firmy a jejich výklad byl velmi profesionální a na vysoké odborné úrovni.  Z hlediska propojení teoretických znalostí s praxí byla exkurze velmi přínosná, žáci také ocenili možnost zakoupení pivních speciálů, Bridž cukru, sirobu a dalších drobných suvenýrů a výrobků obou firem.

Mgr. Marcela Pivoňková

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA