Mgr. Zdeněk Kóňa

neděle, 04 červen 2023 14:22

Historicko-geografický kurz

Od pondělí 29. května absolvovala tercie čtyřdenní historicko-geografický kurz. Postupně žáci tercie navštívili významná místa v Litvínově, Praze a v Ústí nad Labem. Čtvrtý den žáci rozděleni do skupinek prezentovali vědomosti získané během kurzu. Užitečně a příjemně strávené dny umocnilo také nádherné počasí.

neděle, 14 květen 2023 09:35

Květnové hudební občerstvení

Květnové hudební setkání se neslo ve znamení pestrosti. V úterý 9. 5. v podvečerním čase bylo možné v prostorách hudebny zaslechnout tóny populární hudby, baroka, romantismu i muzikálového zpěvu.

Jakub Falář, Čeněk Hlavatý, Ondra Krejča, Mgr. Martin Laxa, Sabina Rousová, Anika Buck, Petr Šašek, Tomáš Seifert, absolvent Tomáš Čapek, Larisa Chytriak, Kateřina Lázinková. Tito všichni se svým umem podíleli na hudebním občerstvení mnoha přítomných posluchačů.

Vše se odehrálo pod taktovkou zkušeného moderátora Richarda Wepse.

Gratulujeme Janě Koláčkové ze septimy k úspěšné obhajobě práce vzniklé v rámci SOČ (středoškolská odborná činnost). Jana v úterý 11. 4. před porotou okresního kola představila svoji práci z oboru historie na téma Jakoubek z Vřesovic a bitva u Želenic. Jde o práci objasňující význam této osobnosti i této regionální události v kontextu našich dějin v době 15. století. Porota práci i její obhajobu ocenila 1. místem a doporučila postup do krajského kola.

Poděkování za spolupráci a odborné konzultace při vzniku práce patří Mgr. Jiřímu Šlajsnovi z Oblastního muzea a galerie v Mostě.

pondělí, 10 duben 2023 18:35

Tercie na vzdělávacím pobytu

Čas od pondělí 3. dubna do středy 5. dubna strávila tercie na vzdělávacím pobytu v Děčíně a v Českém Švýcarsku. Díky polojasnému počasí zvládli terciáni výšlap na Pravčickou bránu, většinu z nich zaujala i návštěva děčínského zámku. Dalším cílem se stala zoologická zahrada a expozice Rajské ostrovy. Po oba večery byla pro zájemce osvěžením návštěva děčínského aquaparku.

Ve středu 22. března si žáci naší školy v rámci projektového dne vyslechli poutavé vyprávění účastníka katastrofy na dole Pluto z počátku osmdesátých let minulého století. Pan Jaroslav Richter své vyprávění proložil množstvím zajímavostí ze života horníků v minulém století. Doplněním přednášky byly také ukázky vybavení horníků a záchranářů.

Starší historii žákům poodkryl svým povídáním nad modelem města Litvínova pan Josef Pošta.

Nakonec žáci vytvořili reportáž, která ve formě videa shrnovala to, co si z projektového dne odnesli.

neděle, 19 březen 2023 17:56

Hudební setkání očima moderátora

Dne 7. března 2023 se v učebně hudební výchovy konalo již páté tradiční hudební setkání. Jako vždy byl program hudebního setkání naplněn zajímavými výstupy. Diváci měli možnost vidět a slyšet smyčcové trio, hru na flétnu nebo zpěv a hru na klavír. Kromě žáků z našeho gymnázia se setkání zúčastnily také paní učitelky ze ZUŠ Litvínov. Divákům byl samozřejmě po celou dobu k dispozici samoobslužný bar a nejen kvůli tomu mělo páté hudební setkání opět veliký úspěch. Další hudební setkání nás čeká příští měsíc. Budeme se těšit na další zajímavá vystoupení.

Richard Weps

Více na https://www.facebook.com/photo/?fbid=646009354198948&set=pcb.646011990865351&locale=cs_CZ

středa, 15 březen 2023 20:26

S Příběhy našich sousedů v Kadani

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie a vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.

Tohoto projektu se pro letošní školní rok zúčastnily také dva týmy z našeho gymnázia. Tým z tercie (Buck Stephanie Marion, Drechslerová Sofie, Frýbová Laura, Hrbková Adéla, Kubášová Lucie) a tým z kvarty (Dieu Anh Le, Lázinková Kamila, Valkovičová Tereza). Od října obě skupiny poctivě pracovaly na výše zmíněných úkolech. V úterý 14. března na slavnostní prezentaci v Kadani oba naše týmy spolu s dalšími skupinami z Kadaně, Chomutova a Jirkova představily před publikem a porotou výsledky několikaměsíční práce.

Porota složená z historika, novináře a učitelky potěšila naše týmy pozitivní zpětnou vazbou. Jejich práce i prezentace hodnotila jako velmi zdařilé.

Více na https://www.pribehynasichsousedu.cz/chomutov-jirkov-kadan/kadan-a-jirkov-2022-2023/

úterý, 07 březen 2023 21:02

Výročí narození T. G. Masaryka

Dne 7. března 2023 v dopoledních hodinách proběhla před budovou naší školy vzpomínková akce k výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Ředitel Gymnázia T. G. Masaryka, zástupci města,  České obce sokolské a také zástupci z řad studentů naší školy si již tradičně připomněli osobnost našeho prvního prezidenta.

Patricie Makovičková, studentka 1. A, obsadila na 15. ročníku Světovém poháru ve sportovní gymnastice v katarském Dauhá čtvrté místo na přeskoku. Toto fantastické umístění vybojovala na počátku března ve velmi silné mezinárodní konkurenci. Patricie tak navázala na předchozí sportovní úspěchy na mezinárodním závodě Grand Prix Věry Čáslavské nebo na Olympiádě dětí a mládeže.

Naše studentka trénuje v KSG Litvínov pod vedením zkušeného trenéra Sergeje Kargalceva.

Přejeme Patricii další úspěšnou sportovní reprezentaci nejen našeho města, ale i České republiky.

více na

pondělí, 20 únor 2023 20:15

Valentýnské úterý

V úterý 14. 2. v den svatého Valentýna se konal již tradiční prodej růží. Nechyběla donáška květin ani valentýnské občerstvení. Více na https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gtgmlitvinov&set=a.629881042478446&locale=cs_CZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Marie Hovorková

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA