Mgr. Marcela Pivoňková

V pondělí 29. května odjela sekunda na biologicko-ekologický kurz na Lesnou. Žáky čekaly 4 dny "perné práce" pod vedením odborných lektorů a biologů gymnázia.  V pondělí dopoledne se věnovali globálnímu polohovému systému a orientaci v přírodě. Odpoledne se pak naučili používat detektory kovů a pátrali po pozůstatcích osídlení bývalé vesnice Lesná. Druhý den byl věnován podnebí a počasí v Krušných horách a také jsme prozkoumali flóru a faunu (hlavně vodní) v modulech Voda a  Meteorologie. Třetí den strávili velmi aktivně v Muzeu Československého opevnění na Kočičáku. Naučili se zdolávat překážky, rozdělávat oheň, střílet ze vzduchovky a chránit se před chemickým útokem. Poslední den navázal na program prvního - čtvrtek byl věnován zaniklé obci Ladung - Lesná, příčinám a důsledkům odsunu obyvatelstva po druhé světové válce. V objektech Krušnohorského muzea se žáci seznámili s životem zdejších lidí, způsobem jejich obživy a udržováním krajiny na horách. Kromě již popsaného programu se věnovali sportovním a stmelovacím aktivitám v okolí hotelu i na učebně. Všechny naplánované aktivity se podařilo splnit, kázeň i spolupráce žáků byla vynikající a proto jsme se do Litvínova vrátili příjemně unavení a spokojení.

Mgr. Marcela Pivoňková a Ing. Michal Nechanický

Naši studenti zcela ovládli okresní kolo chemické olympiády kategorie D, které se konalo 7.3.2023 v Mostě na ZŠ Zdeňka Štěpánka. Na prvním místě se umístila žákyně tercie Lucie Kubášová a na druhém místě žák kvarty Kristián Vagaši. Účast v okresním kole si vyzkoušeli a ostudu nám rozhodně neudělali také žáci tercie Anna Johanová a David Fleischmann, kteří se zařadili mezi uspěšné řešitele s bodovým výsledkem 50 bodů a více.Vzhledem ke konkurenci o rok starších žáků (kvartánů a deváťáků), je jejich umístění velmi dobré a zvláště u vítězky okresního kola Lucie Kubášové jde o mimořádný úspěch.

Děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší školy a držím palce v kole krajském!

Mgr. Marcela Pivoňková

       Ve středu 30. 11. 2022 se naši prváci vypravili v rámci projektu IKAP-A2 na poslední výjezd za chemií. Tentokrát jsme navštívili pivovar Březňák ve Velkém Březně a čističku odpadních vod v Bystřanech u Teplic.

       Březňák je tradiční české pivo, jehož historie sahá až do roku 1753.  Srdcem pivovaru je měděná varna z roku 1933 a otevřená spilka. Navštívili jsme také původní humna, prostory kde dříve klíčil ječmen. Dnes se ve Velkém Březně slad již nevyrábí. Pivovar je spojen s řadou osobností, tou nejvýznamnější byl hrabě Karel Chotek, který ho vlastnil až do počátku 20. století. Navzdory mnohým změnám vlastníků funguje pivovar nepřetržitě již 260 let a dnes je součástí koncernu Heineken. Tváří pivovaru je Viktor Cibich (1856-1916), známá březenská osobnost a asi nejslavnější pivař na světě, jehož portrét se objevuje na etiketách a propagačních materiálech všeho druhu. Kuriozitou je, že na konci 40. let minulého století, kdy skončila ochranná známka na etiketu, se stal známým téměř po celém světě. S jeho tváří se lze setkat na několika pivech ve Vietnamu, v Itálii, ve Francii, v Kostarice, Uruguayi a spoustě dalších států.

       Po skončení prohlídky pivovaru jsme se přesunuli do Bystřan u Teplic. Místní ČOV čistí odpadní vody z Teplic, Krupky a přilehlých obcí. Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která pochází z domácností, škol, úřadů a podobně, či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda musí být před vypuštěním zpět do řeky vyčištěna a v ČR platí velmi přísné parametry pro její vypouštění. Bystřanská čistička funguje jako mechanicko-biologická, to znamená, že po odstranění pevných nečistot následuje práce baktérií, které odbourávají především dusík a fosfor. Naši studenti se také dozvěděli, co v žádném případě do odpadní vody nepatří – největší problémy má čistička s plasty a oleji. ČOV Bystřany pracuje skutečně efektivně, protože voda vypouštěná z čistírny má lepší kvalitu než voda v říčce Bystřici, do které se vypouští.

      I tato poslední exkurze projektu IKAP byla společná pro Gymnázium T.G.M Litvínov a ZŠ Meziboří. Opět byla pro žáky s minimálními náklady, kdy doprava autobusem byla uhrazena z projektu. V rámci projektu IKAP-A2 se žáci setkávali při chemických pokusech a společných výjezdech za chemií. Aktivity projektu včetně dnešní exkurze se žákům velmi líbily, vyučující ocenili přínos pro studium chemie i pro stmelování třídních kolektivů. Litvínovské gymnázium rádo přivítá šikovné deváťáky z Meziboří v našich lavicích v příštím školním roce.

Mgr. Marcela Pivoňková

Projekt Gymnázia T. G. Masaryka, Litvínov „Podpora aktivit centra přírodovědného a technického vzdělávání“ získal podporu správní rady Nadace ORLEN Unipetrol a byl podpořen částkou 100 000 Kč. Nadace pomáhá středním a vysokým školám v rozvoji vzdělávacích aktivit a uskutečnění zajímavých vědeckých projektů. Poskytuje finanční prostředky na potřebné vybavení a aktivity.

Poskytnuté prostředky grantového programu použijeme k nákupu zařízení a potřebného vybavení laboratoře chemie tak, aby vznikl prostor pro zajímavé experimenty, tvůrčí invenci nadaných žáků a pro zájmovou činnost. Část prostředků bude použita na podporu aktivit projektu Horizon Hydrogen Grand Prix, který propaguje využití vodíku jako ekologického paliva. Naši studenti jsou do tohoto projektu zapojeni již několik let a působí pod názvem HC Verva Racing Team 44.  

Hlavním cílem našeho projektu je rozšíření znalostí a dovedností v teoretické a laboratorní chemii; motivace žáků k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů;  motivace k účasti v soutěžích a projektech. Dalším cílem je také popularizace poskytovatele grantu - firmy ORLEN Unipetrol jako možného budoucího zaměstnavatele a v neposlední řadě také našeho gymnázia jako nejlepší možné volby pro studenty se zájmem o přírodní vědy.

 

Mgr. Marcela Pivoňková

úterý, 01 listopad 2022 15:36

Tercie v Národním technickém muzeu v Praze

V úterý 1.11.2023 se naši žáci tercie spolu s osmáky a deváťáky ze ZŠ Meziboří podívali v rámci projektu IKAP- A2 do Technického muzea v Praze. Projekt IKAP je zaměřený na společné aktivity žáků základních a středních škol v rámci studia chemie a proto jsme se zaměřili především na nově otevřenou expozici Chemie kolem nás.

Cílem expozice je poukázat na souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec neuvědomuje. Řada předmětů, které bereme denně i několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za běžné, pochází od chemiků ve výzkumných, vývojových, technologických a průmyslových laboratořích. V expozici jsou představeny i významné osobnosti tohoto oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, jehož vynález měkkých kontaktních čoček byl světového významu a ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie čočkostroje ze stavebnice Merkur.

Dalším významným elementem, který je v expozici prezentován, je fenomén chemické laboratoře. Návštěvník má během svého putování expozicí možnost nahlédnout do minulosti, součástí expozice je Alchymistická dílna a Chemická laboratoř v proměnách času. Muzeum má pro zájemce (především žáky ZŠ) připravený pracovní list, který zábavnou formou upozorňuje návštěvníky na nejdůležitější exponáty expozice a který jsme rádi využili. Kromě expozice Chemie kolem nás nabízí muzeum dalších 15 stálých expozic. Žákům z obou škol se tradičně nejvíce líbila expozice historie dopravy v dopravní hale.

Exkurzi jsme zakončili krátkou procházkou k metronomu nad Čechovým mostem, který byl na Letné nainstalován 1991 na místě bývalého Stalinova pomníku. Žákům obou škol se exkurze velmi líbila, vyučující ocenili přínos pro studium chemie i pro stmelování třídních kolektivů. Litvínovské gymnázium se do různých projektů podpory výuky chemie zapojuje pravidelně; snažíme se využít všechny možnosti, jak žákům zprostředkovat učivo v praxi a zpestřit tak teoretickou výuku. Z projektu IKAP-A2 byla již dvakrát hrazena doprava našich žáků na exkurze a do konce roku (kdy projekt končí) nás čeká ještě jeden výjezd za chemií.

 

Mgr. Marcela Pivoňková

 

 

 

 

 

 

 

čtvrtek, 20 říjen 2022 08:04

Exkurze oktávy a 4.A do cukrovaru a pivovaru.

V úterý 18.10.2022 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili exkurze do cukrovaru v Dobrovicích a pivovaru v Nymburce.

Cukrovar Tereos TTD Dobrovice je největší cukrovar v ČR. Společně s cukrovarem ve Velkém Meziříčí je v majetku francouzské firmy. Součástí cukrovaru je také lihovar a bioplynová stanice. Cukrovar je nově rekonstruován, ale výroba cukru probíhá tradičním způsobem. Cukrová šťáva se získává z cukrové řepy, čistí se za použití vápenného mléka  (bez  použití dalších chemikálií) a postupně se jejím zahušťováním získává jemný krystalový cukr - ročně až 180000t. Postupně jsme prošli jednotlivými fázemi výroby a součástí prohlídky byla i ochutnávka hotového cukru, meziproduktů - cukerné šťávy v různých stádiích zhoustnutí a odpadního produktu melasy, který se ještě zpracuje v bioplynce.

Poté jsme se přesunuli do Nymburka. Zdejší Postřižínský pivovar patří v ČR k menším, ale tradičním pivovarům a to především vlastní výrobou sladu. Většina pivovarů dnes sladovnu nemá a tuto nezbytnou surovinu nakupuje od mamutích producentů. Slad dodává pivu charakteristickou chuť a v Nymburce se snaží udržet tradici vynikajícího piva už od časů správce Františka Hrabala. Františka Hrabala známe jako Francina z knihy a filmu Postřižiny. Spisovatel Bohumil Hrabal prožil v pivovaru část dětství a Francin byl jeho adoptivním otcem. Dnes pivovar vyrábí 6 druhů piv, která nesou jména inspirovaná právě osobou B. Hrabala.V pivovaru je umístěná také jeho pamětní deska - v souladu s jeho přáním ve výšce "kam čůrají psi" - tj. těsně nad zemí. I v pivovaru jsme prošli všechny fáze výroby národního moku a na závěr jsme ochutnali pivo z tzv. nového chmele (čerstvé sklizně z místní minichmelnice).

V obou provozech se nás ujali odborníci – zaměstnanci firmy a jejich výklad byl velmi profesionální a na vysoké odborné úrovni.  Z hlediska propojení teoretických znalostí s praxí byla exkurze velmi přínosná, žáci také ocenili možnost zakoupení pivních speciálů, Bridž cukru, sirobu a dalších drobných suvenýrů a výrobků obou firem.

Mgr. Marcela Pivoňková

Krásné dny mezi uzavřením klasifikace a předáním vysvědčení věnujeme tradičně aktivitám, pro které v průběhu roku není prostor. Po dlouhé době jsme tak opět vyrazili na Jezeří - přesvědčit se, že ještě stojí a bojuje. Žáky jsme seznámili s historií místa, poslechli si zajímavý výklad pana průvodce a vyslovili přání, že se zde za 50 let sejdeme v rekultivované a opět krásné jezerní krajině. Pro naše studenty cíl dosažitelný, pro pedagogický doprovod virtuální :o)

Přejeme všem studentům hezké prázdniny, naplněné mnoha návštěvami podobných zajímavých míst..

Marcela Pivoňková a Alena Popelková

 

Ve středu 23.3.2022 jsme se s žáky primy, sekundy a kvarty vypravili v rámci projektového dne na Komáří vížku nejdelší lanovkou v ČR o délce bezmála 2400m. Přálo nám počasí a velmi jsme si to užili.

neděle, 12 prosinec 2021 14:59

Projektový den v sekundě

V pátek 10.2.2021 proběhl v sekundě projektový den zaměřený na chemii. Žáci si vyzkoušeli pět různých způsobů dělení směsí na jednotlivé čisté látky - filtraci, destilaci, sublimaci, krystalizaci, extrakci a chromatografii. Nejzajímavější, ale zároveň nejtěžší bylo pro ně sestavení a zprovoznění destilační aparatury. Velmi se líbila chromatografie - rozdělení barviva lihových fixů na jednotlivé složky.   V zadaných úkolech se rychle zorientovali a plnili úkoly velmi samostatně. 

středa, 17 listopad 2021 17:53

Exkurze sexty do Unipetrolu

V pátek 5.11.2021 navštívila naše sexta Unipetrol v rámci projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji. V tréninkovém centru pro budoucí operátory byl pro naše žáky připravený bohatý a zajímavý program na celé dopoledne. Naši žáci měli možnost vyzkoušet si prvky virtuální reality, které slouží k nácviku potřebných dovedností v chemické výrobě. S nasazenými 3D brýlemi hasili požáry různých technologií, šplhali po konstrukcích a spouštěli poplachy. Vše samozřejmě nikoliv reálně, ale ve velmi dokonale a detailně vykonstruovaném virtuálním prostředí. V další části programu si vyzkoušeli montáž a demontáž kohoutů, klapek a ventilů. Tentokrát reálně na tréninkových armaturách. Někteří naši žáci doposud nikdy neměli v ruce montážní klíč a byla to pro ně zajímavá zkušenost. Dopoledne jsme uzavřeli nácvikem první pomoci. Jsme moc rádi, že se i přes přísná opatření proti Covidu podařilo celou akci uskutečnit a zpestřit žákům studium chemie.

Mgr. Marcela Pivoňková 

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA