úterý, 08 listopad 2022 18:05

Úspěch našeho gymnázia v grantovém programu Nadace ORLEN Unipetrol Doporučený

Napsal(a)

Projekt Gymnázia T. G. Masaryka, Litvínov „Podpora aktivit centra přírodovědného a technického vzdělávání“ získal podporu správní rady Nadace ORLEN Unipetrol a byl podpořen částkou 100 000 Kč. Nadace pomáhá středním a vysokým školám v rozvoji vzdělávacích aktivit a uskutečnění zajímavých vědeckých projektů. Poskytuje finanční prostředky na potřebné vybavení a aktivity.

Poskytnuté prostředky grantového programu použijeme k nákupu zařízení a potřebného vybavení laboratoře chemie tak, aby vznikl prostor pro zajímavé experimenty, tvůrčí invenci nadaných žáků a pro zájmovou činnost. Část prostředků bude použita na podporu aktivit projektu Horizon Hydrogen Grand Prix, který propaguje využití vodíku jako ekologického paliva. Naši studenti jsou do tohoto projektu zapojeni již několik let a působí pod názvem HC Verva Racing Team 44.  

Hlavním cílem našeho projektu je rozšíření znalostí a dovedností v teoretické a laboratorní chemii; motivace žáků k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů;  motivace k účasti v soutěžích a projektech. Dalším cílem je také popularizace poskytovatele grantu - firmy ORLEN Unipetrol jako možného budoucího zaměstnavatele a v neposlední řadě také našeho gymnázia jako nejlepší možné volby pro studenty se zájmem o přírodní vědy.

 

Mgr. Marcela Pivoňková

Číst 550 krát

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA