středa, 29 březen 2023 10:20

Fyzikální projektový den

Napsal(a)
Fyzikální projektový den, byl založen na praktickém měření a počítání fyzikálních veličin. Žáci se naučili určovat hmotnost pomocí rovnoramenných vah, objem z odměrného válce ze změny výtlaku kapaliny způsobené tělesem. Počítali hustoru jednodlivých těles z různých materiálů. Ověřili si Archimedův zákon z fyzikální definice a výpočtem podle vzorce. Dále se sestavili a zapojili jednoduché elektrické obvody.Závěrem byl výstup ve formě laboratorní práce, která byla ohodnocena známkou a slovním hodnocením.
 
Ing. Bc. Martin Mudra
Číst 399 krát

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA